”Jag vill bara få samma bemötande som en smal person hade fått”

På obesitasdagen 4 mars lanserade patientorganisationen Hälsa oberoende av storlek (HOBS) en rapport om hur personer med obesitas (fetma) bemöts i vården i Sverige. Många av dem som svarat på enkäten vittnar om kränkningar men även om felbehandlingar eller att man har nekats vård.

— Tyvärr känner vi igen de här berättelserna, många av de patienter som får behandling hos oss har med sig liknande upplevelser från tidigare besök i vården, säger Anne Christenson, kognitiv terapeut och fysioterapeut på Överviktscentrum inom Akademiskt specialistcentrum. 

Rapporten har titeln ”Har du vunnit på Bingolotto för att ha råd att äta dig så tjock?” – bemötande av personer med övervikt eller obesitas i vården. Citatet är hämtat från en kommentar som en patient fått från en medarbetare i vården.

HOBS påpekar att det inte går att dra några slutsatser om hur vanligt förekommande de problem som belyses i rapporten är. Detta eftersom rapporten bygger på en frivillig enkät och det är troligt att den som är missnöjd med ett bemötande är mer angelägen att svara än någon som är nöjd. Ändå ger enkäten en bra bild av vad som kan förekomma.

På frågan hur man skulle vilja bli bemött i vården svarar många samma sak:

”Med respekt och utan allt fokus på hur man ser ut. Du har ingen som helst aning om hur en person lever bara genom att titta på dom fysiska attributen. Läs på och fråga i stället för att dra egna slutsatser bara utifrån det du ser.”

Utbildning behövs

I rapporten framkommer också att många som vänder sig till vården för att få hjälp för sin obesitas, inte känner att de får den hjälpen. Liksom att vårdgivare fokuserar på vikten snarare än det som personen egentligen söker vård för.

— Kunskapen om obesitas behöver öka, både i samhället i allmänhet men kanske i synnerhet inom vården. Obesitas är en komplex, i många fall kronisk, sjukdom och behöver behandlas som en sådan, säger Anne Christenson.

I tillägg till sitt vårduppdrag erbjuder därför Överviktscentrum utbildningar för vårdgivare om obesitas. Det kan till exempel gälla hur obesitas hos vuxna bör behandlas eller vilken kost som är lämplig efter obesitaskirurgi.

Publicerad 2022-03-07