Reflektion över att arbeta med obesitas

För att bli bättre på att bemöta och hjälpa era patienter som har obesitas (tidigare kallad fetma) kan ni i arbetsgruppen tillsammans reflektera över hur ni arbetar.

Anpassning av den fysiska miljön

Utformningen av mottagningen är en viktig första del i bemötandet. Tänk dig in i din patients situation: hur skulle det kännas att komma in på din mottagning för den som har en stor kropp?

 • Finns det stolar utan armstöd som håller för hög vikt?
 • Finns det britsar eller gynundersökningsstolar som är tillräckligt breda och stabila?
 • Finns det breda blodtrycksmanchetter?
 • Finns det en våg som är tillförlitlig upp till 300 kg?

Kunskap och arbetssätt

 • Behöver du lära dig mer om obesitas?
 • Behöver du mer kunskap om behandlingsalternativ som kombinerad levnadsvanebehandling, läkemedel eller kirurgi?
 • Är det något i mötet med patienten med obesitas som du tycker är extra jobbigt eller problematiskt?
 • Vad skulle du behöva för att underlätta ditt arbete? Vem eller vilka kan ingå i ditt team?
 • Behöver ni utbildning i samtalsmetodik? Motiverande samtal? Tillgång till material på andra språk?
 • Vet du vilka resurser som finns i din omgivning vad gäller primärvårdsrehab, samtalsstöd, viktgrupper med mera?

Till sist: hur vill ni att patienten ska känna sig när hen går ifrån sitt besök hos er? 

Checklista

I mitt samtal med en patient som har obesitas har jag:

 • Bett om lov att ta upp ämnet
 • Lyssnat och givit utrymme
 • Validerat och visat empati
 • Efterfrågat erfarenheter
 • Bekräftat känslor
 • Erbjudit information
 • Uppmuntrat goda beteenden
 • Varit påläst
 • Svarat på frågor
 • Känt till vart jag kan hänvisa patienten
 • Haft tillgång till anpassad utrustning/inredning (se sidan Reflektion över att arbeta med obesitas)

Om obesitas

Obesitas (tidigare kallad fetma) är numera klassat som en sjukdom. Definitionen på obesitas är att man i kroppen har “en så stor mängd överflödig fettväv att det utgör en hälsorisk”.