Kognitiv grupp

Gruppen består av 6-8 deltagare samt två ledare och träffas varje vecka vid sammanlagt 14 tillfällen. Varje grupptillfälle är 1 timme och 30 minuter. 

Gruppträffarna är schemalagda på dagtid, så det är viktigt att du planerar eventuell frånvaro från ditt arbete i god tid. Det är mycket viktigt att du deltar varje gång, eftersom de teman vi tar upp hänger ihop från vecka till vecka. 

Innehåll 

I gruppen tar vi upp ämnen som kan hjälpa dig att:

  • Bli mer medveten om vad som påverkar dig i livet just nu.
  • Ta reda på vad som är särskilt viktigt för dig, vad du mår bra av och olika sätt som du kan ta hand om dig själv på.
  • Se kopplingen mellan dina tankar, känslor och beteenden.
  • Stärka din självkänsla.
  • Prioritera rätt och kommunicera bra i relationer.
  • Våga pröva nya saker och göra förändringar som du själv önskar.

Mellan varje gruppträff får du tillfälle att arbeta med hemuppgifter som du ger dig själv. Det kan vara någonting du vill ta reda på om dig själv eller något nytt du vill pröva som relaterar till din plan för viktreduktion.

Under gruppträffarna går största delen av tiden åt till att du och de andra gruppmedlemmarna delar med er av erfarenheter från veckan som gått. En mindre del av gruppträffen ägnas åt att gruppledaren tar upp veckans tema och introducerar ett nytt ämne att fundera på.

Att prata i gruppen är frivilligt, och var och en bestämmer själv hur mycket man vill berätta. Gruppledaren ansvarar för att hålla strukturen i gruppen och för att diskussionen håller sig till de ämnesområden och regler som gruppen kommit överens om.

Kostnad 

Att delta i gruppen kostar 100 kronor per gång. Frikort gäller. 

Hur ofta och var?

Gruppen träffas en gång i veckan, samma tid varje gång. 

På Överviktscentrum vid Akademiskt specialistcentrum, Solnavägen 1 E, plan 5, 113 65 Stockholm.

Vill du veta mer?

Är du intresserad av Kognitiva gruppen så prata med din handledare.