Avstämning

Med jämna mellanrum har vi avstämning kring behandlingsplanen.

Vi utvärderar dina mål och resultat för att se om vi behöver förändra eller komplettera något. För de flesta är planen att på sikt kunna gå tillbaka till primärvården för fortsatt behandling. 

En patient och en vårdpersonal sitter vid ett bord och samtalar kring ett papper. Foto: Yanan Li
Foto: Yanan Li