Om oss

Vi erbjuder specialistbehandling för dig som är 16 år eller äldre och som har fetma. Till oss kommer du via remiss från läkare.

Hos oss träffar du läkare, sjuksköterskor, dietister, hälsopedagoger, arbetsterapeuter och fysioterapeuter som är specialiserade på behandling av övervikt och fetma. Men också medicinska sekreterare som hjälper dig till rätta när du kommer till oss. 

Du som vill få hjälp 

Är du ännu inte patient hos oss, men har fetma eller grav övervikt och vill få hjälp? Läs mer om hur du kan få hjälp hos oss 

För remittenter

Så här gör du som är vårdgivare och vill remittera en patient till oss. Läs mer om att remittera patienter till oss

Patientrådet

Inom Akademiskt specialistcentrum arbetar vi mycket aktivt tillsammans med patientorganisationer. I vårt patientråd diskuteras frågor som till exempel bemötande, e-hälsotjänster och digitala verktyg, tillgänglighet, med mera. 

Samarbetet med patientrådet och dess självklara del i vår verksamhetsutveckling har väglett oss i hur vi ska prioritera i många fall, samt lett till nya aktiviteter, lösningar och förändrade arbetssätt.

Akademiskt specialistcentrum

Akademiskt specialistcentrum är ett koncept för universitetssjukvård utanför akutsjukhusen och består av fyra vårdenheter:

Dessutom ingår en enhet för kliniska prövningar i öppenvård: Studieenheten Akademiskt specialistcentrum.