Arbetsblad och hemuppgifter

På den här sidan hittar du som är patient på Centrum för obesitas arbetsblad och hemuppgifter som ingår i din behandling.

Vi har bytt namn

Den 3 oktober 2023 bytte Överviktscentrum namn till Centrum för obesitas. Du som är patient hos oss behöver inte göra något i samband med att vi byter namn. 

Vi bytte namn för att utvecklingen på det medicinska området gått framåt och obesitas nu är det korrekta begreppet för en övervikt på BMI 30 eller mer. Det finns flera anledningar till att ordet obesitas är ett bättre val och du kan läsa mer om det här på webbplatsen, se direktlänk nedan. 

1. Målformulering

Mål ger oss motiv och därmed motivation att lägga ner arbete på att förändra livsstilen. En person som har konkreta och viktiga motiv har ofta lättare att genomföra förändringar.

 

2. Kartläggning

Kartläggning är en viktig del i en förändringsprocess. Kartläggningen visar på hur det ser ut idag och ur den kan man börja utläsa vilka vägar som är framkomliga.

 

3. Problemformulering

Det är viktigt att få en tydlig och korrekt uppfattning om vilka dina hinder och problem är så att du kan börja arbeta med lösningar på dem. En problemformulering hjälper dig att tydliggöra var du behöver sätta in stötarna och vad du faktiskt behöver arbeta med.

 

4. Handlingsplan

Du har kartlagt dina vanor, du har valt ut vilka vanor du vill börja förändra och du vet också varför du vill göra den här förändringen. Nu har vi kommit fram till handlingsplanen. 

 

5. Risk och uppföljning

I arbetet med en livsstilsförändring blir det inte alltid som man har tänkt sig. Risksituationer kommer uppstå på många olika sätt. 

Checklista

 • Jag har tydliga, långsiktiga mål som ger mig motivation att ändra/ bibehålla min livsstil
 • Jag har en realistisk målsättning och en tidplan när det gäller min viktnedgång
 • Jag vet vad i min livsstil som gör att jag går upp i vikt
 • Jag är fysiskt aktiv varje dag
 • Jag har en tydlig plan för hur, när, vad och hur mycket jag ska äta för att minska/hålla vikten
 • Jag väger mig regelbundet
 • Jag håller kvar vid de förändringar jag gjort
 • Jag vet vilka mina risksituationer är
 • Jag har en strategi för att hantera mina risksituationer
 • Jag känner igen och genomskådar mina egna ursäkter och försvar som hindrar mig att lösa mina problem
 • Jag vill fortsätta att lägga ned tid och arbete för att ändra/bibehålla min livsstil