Grupper och föreläsningar

Här hittar du som är patient hos Överviktscentrum information om våra grupper och föreläsningar.

Vi erbjuder regelbundet grupper och föreläsningar för dig som vill veta mer om obesitas (även kallat fetma). Det är både återkommande gruppträffar under en tid, och kortare föreläsningar på olika teman som ger kunskap och förståelse kring att leva med obesitas.