Jelena är specialistläkare på Centrum för obesitas

”Jag älskar utvecklingsarbete och där lär man sig också hela tiden på vilket sätt man kan bedriva detta arbete. Man lär sig av varandra men vågar också pröva nya vägar och det lockar mig.”

Hör Jelena berätta mer om varför hon gillar sitt jobb i den här filmen. Du kan också läsa en utskriven version av vad som sägs.

Jelena Mossiaguine - läkare obesitas

Hej!

Jelena Mossiaguine heter jag och jag är specialistläkare på Centrum för obesitas. Jag är i grunden specialist i allmänmedicin, och i primärvården lär man sig tidigt både vikten av gott bemötande men tränas också i en förmåga att se helheten.

Oftast pågår ett liv utanför sjukvårdens dörrar hos våra patienter, och då är det viktigt att kunna ta del av den berättelsen. För det är inte så sällan att det påverkar både sjukdomsförloppet men också utfallet av våra behandlingsinsatser.

Men en sak jag tycker är väldigt viktig, och det får vi inte glömma, är att det alltid finns en – minst en – närstående som kan vara orolig för patienten och den behöver också få stöd av oss.

Jag älskar utvecklingsarbete och där lär man sig också hela tiden på vilket sätt man kan bedriva detta arbete. Man lär sig av varandra men vågar också pröva nya vägar och det lockar mig.

Jag är helt övertygad om att i dagsläget finns det ingen i vården som inte träffat patienter med obesitas. Då är det väldigt viktigt att vara rustad i förväg med kunskap om den här kroniska sjukdomen.

Skulle du vilja berätta vad digitalt kunskapsäpple “Viktigt men försiktigt” är för något?

Jo, det var en patient som kom fram till mig efter en föreläsning som jag brukar hålla här. Han tyckte att vi borde sprida den här kunskapen vidare, då han själv erfarit ett bemötande som kanske inte är helt acceptabelt.

Det gjorde mig väldigt engagerad. Jag började skissa på en idé och ville skapa en broschyr som kanske sticker ut och som man kom ihåg. Sammanfattning av 20 års erfarenhetsarbete på Centrum för obesitas. Men också som är lätt att använda som ett kortfattat men ändå kunskapsmässigt är matnyttigt.

Vi gjorde den här broschyren “Viktigt men försiktigt – att prata om vikt” till en digital version som är tillgänglig för absolut alla i vården. För att kunna hjälpa till med modern behandling för obesitas. Det händer också väldigt mycket med obesitasvård just nu, man forskar mer på det och utvecklar nya läkemedel och nya metoder.

Jag tycker att mina medarbetare, våra handledare, dietister, hälsopedagog, sjukgymnaster, våra sekreterare är riktiga vårdhjältar. De som står nära patienten.

Tack Jelena!