För unga vuxna

För dig som är mellan 16-25 år har vi ett särskilt program som består av olika delar beroende på dina behov. Här hittar du som är ung och patient hos Centrum för obesitas material som ingår i din behandling.

Vi har bytt namn

Den 3 oktober 2023 bytte Överviktscentrum namn till Centrum för obesitas. Du som är patient hos oss behöver inte göra något i samband med att vi byter namn. 

Vi bytte namn för att utvecklingen på det medicinska området gått framåt och obesitas nu är det korrekta begreppet för en övervikt på BMI 30 eller mer. Det finns flera anledningar till att ordet obesitas är ett bättre val och du kan läsa mer om det här på webbplatsen, se direktlänk nedan. 

Foto: ECPO Media

För vem?

Vi tar emot patienter från 16 års ålder. För dig som är mellan 16-25 år har vi ett särskilt program som består av olika delar beroende på dina behov. I början av behandlingen kommer vi därför att ta reda på hur det är med din hälsa och vilken hjälp just du behöver för att hantera din vikt. 

Vilka är vi?

Vårt team består av dietister, sjukgymnaster, hälsopedagoger, sjuksköterskor, läkare och terapeuter. Du kommer att få en egen coach från teamet under tiden du är inskriven vid vår mottagning. Ni kommer tillsammans att lägga upp en behandlingsplan som utvärderas regelbundet med hjälp av våra läkare. 

Magsäckskirurgi? 

Förutom att man vill att du ska gå i behandling här, kan det också stå i din remiss att det kanske är aktuellt med magsäckskirurgi. Oavsett om magsäcksoperation är aktuell eller inte är vår grundbehandling densamma.

Läs om magsäckskirurgi här >> 

Vår grundbehandling 

I vår behandling får du hjälp med att få in bra matvanor och mer rörelse i ditt liv. Det sker genom samtal vid enskilda besök eller i grupp där man pratar om hur man gör för att ändra sina vanor.

Alla som arbetar här har lång erfarenhet av viktbehandling och kan ge dig råd, tips och stöd. Man träffar sin coach eller grupp 1-4 gånger i månaden. Beroende på vad just du behöver kan man lägga till exempelvis mediciner eller terapisamtal.

Detta passar bra för dig som:

  • Vill gå ner i vikt genom att ändra dina mat- och motionsvanor.
  • Har gått i behandling på t ex barnläkarmottagning och nu är över 16 år.
  • Inte kan eller får genomgå magsäckskirurgi av olika skäl. 

Vår grundbehandling – med stöd av kirurgi 

För dig som är över 18 år kan det i vissa fall vara lämpligt och effektivt med magsäckskirurgi. En magsäcksoperation är ett stort ingrepp och innebär en del risker.

För dig som är aktuell för magsäckskirurgi arbetar vi därför med att hjälpa dig att bli så väl förberedd som möjligt men också för att upptäcka om det finns några medicinska hinder eller andra problem som gör att en magsäcksoperation skulle vara olämplig eller farlig för dig.

För att effekten av operation ska hålla i sig på lång sikt krävs livslång medicinering med vitaminer och mineraler samt att man fortsätter med sina livsstilsförändringar. Opereras du som ung (18-25 år) är detta extra viktigt.

Därför har vi i Stockholm ett speciellt utökat behandlingsprogram med förberedelse och lång uppföljning av ditt viktarbete efter magsäcksoperation. Detta sker i nära samarbete med de kirurgiska klinikerna. 

Uppföljning efter kirurgisk behandling

Det krävs mycket anpassning för att få livet efter en magsäcksoperation att fungera och det är särskilt viktigt för dig som gör en operation tidigt i livet. Om du har opererat dig kommer du därför behålla kontakten med din coach på Centrum för obesitas och ha tillgång till övriga behandlingsteamet.

Genom att du kommer på regelbundna besök, tar blodprover och fyller i enkäter följer vi upp hur du mår och stöttar dig att få så bra resultat av operationen som möjligt. 

Hur länge? 

Vi följer upp dig i 5 år efter operationen. Det är också viktigt att du följs upp på den kirurgiska kliniken enligt deras rutiner, med 4-5 planerade besök under de första 5 åren efter operation. Samt förstås med extra besök om du får några kirurgiska problem. 

Magsäckskirurgi

Magsäckskirurgi innebär stor förändring och kommer för alltid att påverka din livsstil. Därför är det viktigt att du redan innan operationen förbereder dig inför detta.

 

Vitamin- och kosttillskott efter magsäckskirurgi

 

Kostråd till dig som har dumpingssyndrom

Dumping är ett samlingsnamn för en rad besvär som kan uppkomma efter intag av mat eller dryck hos dig som opererat bort hela eller en del av magsäcken.