Avgifter

Besök på specialistmottagning kostar 250 kronor per besök och omfattas av högkostnadsskyddet.

Om du inte kommer på ditt besök

Region Stockholm har en enhetlig avgift på 400 kronor om du som patient uteblir från ditt planerade besök utan att ringa och boka av besöket.  

Avgifter och högkostnadsskydd

På 1177 Vårdguiden kan du läsa mer om avgifter i vården och högkostnadsskydd.