E-Ready – utveckling av ett svenskt verktyg för förändring av arbetssätt, från manuellt till digitaliserat

För att underlätta införandet av nya digitala lösningar inom sjukvården, har vi utvecklat ett verktyg som mäter förutsättningarna och möjliga hinder vid införandet.

Mätningen sker genom att personal svarar på frågor i en enkät. Utifrån svaren på mätningarna kan ansvariga för införandet besluta hur de skall genomföra processen på bästa sätt. För att undersöka hur verktyget påverkar införandet av en ny digital lösning, kommer den att testas i samband med införandet av nya digitala lösningar.

Studien genomförs av Docent Ylva Trolle Lagerros på Centrum för obesitas och doktorand Daniel Söderberg på Karolinska Institutet, samt post doc Petra Dannapfel på Linköpings universitet

Projektet är finansierat av Swelife. 

Ansvarig för studien

Ylva Trolle Lagerros, överläkare och docent

Centrum för obesitas