Listen

Utbildningar och seminarier för vårdgivare

Förutom vårt vårduppdrag har vi på Överviktscentrum även i uppdrag att utbilda vårdgivare om obesitas (fetma). Därför erbjuder vi flera seminarier och utbildningar för dig som arbetar inom vård och omsorg, och som möter och/eller behandlar personer med obesitas.

Filtrera

Filtrering

Dietister
Läkare
Personal inom hälso- och sjukvård
Återställ

Dag och tid ej bestämt

Överviktscentrum, Solnavägen 1 E, Stockholm

En kurs för dig som arbetar inom vård och omsorg och vill lära dig mer om behandling av obesitas (fetma) hos vuxna.

Se mer

Dag och tid ej bestämt

Överviktscentrum, Solnavägen 1 E, Stockholm

En utbildning för dietister i primärvården i Region Stockholm.

Se mer