Behandling av obesitas hos vuxna

  • Överviktscentrum, Solnavägen 1 E, Stockholm

En kurs för dig som arbetar inom vård och omsorg och vill lära dig mer om behandling av obesitas (fetma) hos vuxna.

Utbildningen består av föreläsningar och diskussioner. Vi träffas på Överviktscentrum under tre heldagar. Vi återkommer med datum när vi planerat in ett nytt kurstillfälle.

Utbildningens innehåll

  • Obesitas: orsaker, förlopp och medicinsk behandling. Uppdatering kring aktuell vetenskap. Nationella riktlinjer.
  • Matbudskapet vid behandling av obesitas.
  • Fysisk aktivitet vid behandling av obesitas.
  • Beteendeförändring vid behandling av obesitas.
  • Problemlösningsmodellen: metod för arbete med levnadsvanor i enskilda möten och i grupp.

Material

Överviktscentrum har gjort en behandlingsmanual för behandling enskilt eller i grupp om fem tillfällen. Vi har också tagit fram ett material för patientutbildning (Power Point-presentation och pratmanus) om bland annat mat och fysisk aktivitet. Båda dessa ingår i kursavgiften.

Plats

Överviktscentrum, Akademiskt specialistcentrum
Solnavägen 1 E, plan 5
113 65 Stockholm

Kostnad

3 000 kronor

Anmälan

Så snart datumen för nästa utbildning klara, kan du anmäla dig via ett formulär på denna sida. Anmälningar tas då emot löpande tills kursplatserna är fyllda.

Personal inom hälso- och sjukvård