Behandling i primärvården

På den här sidan hittar du kontaktuppgifter till rehabmottagningar i Region Stockholm där det finns dietister som har fördjupad kompetens om obesitas (tidigare kallad fetma).

Rehabmottagningar i primärvården erbjuder ofta rådgivning kring kost och fysisk aktivitet. Du behöver inte någon remiss för att kontakta dem.

Här hittar du kontaktuppgifter till rehabmottagningar i Region Stockholm där det finns dietister som har gått kurs hos oss på Centrum för obesitas (tidigare Överviktscentrum) och har fördjupad kompetens inom obesitas. Dessa mottagningar erbjuder gruppbehandling baserad på vår manual.

Kontakta den mottagning du är intresserad av för att få information om nästa gruppstart eller boka tid för enskild behandling. Läs mer på deras egna webbplatser, se direktlänkar nedan. 

Farsta Rehab, Region Stockholm: rehab.regionstockholm.se/hitta-rehab/farsta/

Praktikertjänst Rehab Flemingsberg: ptj.se/rehab-flemingsberg/

Praktikertjänst Rehab Älvsjö: ptj.se/rehab-alvsjo/

Om obesitas

Obesitas (tidigare kallad fetma) är numera klassat som en sjukdom. Definitionen på obesitas är att man i kroppen har “en så stor mängd överflödig fettväv att det utgör en hälsorisk”.