Kallelse: "Du är välkommen till TRA-sjuksköterska"

”Jag mår bättre. Jag har varit utomlands i solen. Jag tränar. Och jag jobbar fullt. Men tack för att ni tänkt på mig.” Så skrev en patient när besökstiden till en av enheterna inom Akademiskt specialistcentrum avbokades nyligen. Det är förstås roligt att hon mår så bra, men vi har en känsla av att fler och fler patienter avbokar sina besökstider utan att boka någon ny tid.

— Förstår inte patienterna att de behöver fortsätta att komma till vården för att må bra?, kan vara en tanke som far genom huvudet.

Ja, hur ser det ut egentligen? Är det tydligt varför en person som får en kallelse till vården ska åka hela vägen till mottagningen på Torsplan, på gränsen mellan Stockholm och Solna, för ett fysiskt besök?

Står det varför det är så viktigt att patienten ska ta ledigt från sitt jobb en halv dag för att komma till vården för ett 20 minuter långt besök? Kanske ringa in morfar som barnvakt eller be sitt vuxna barn ta ledigt från sitt jobb för att följa med på besöket?

Precis som alla vårdens medarbetare ofta sitter med fullbokade kalendrar så gör ju patienter och närstående detsamma. Och att inte riktigt förstå varför man blivit kallad för att komma till vården ökar säkert benägenheten att boka av.

Som pensionären som blev kallad till en arbetsterapeut resonerade. ”För jag arbetar ju inte längre, så då behöver jag inte träffa en arbetsterapeut”. Här hade vi uppenbarligen inte lyckats göra tydligt vilken nytta arbetsterapi gör.

Och det kan nog gälla en del andra kallelser till besök också. Till exempel: ”Kallelse. Du är välkommen till TRA-sjuksköterska” – är det tydligt att kallelsen är till en sjuksköterska som arbetar med tidig reumatoid artrit?

Förstår alla vad som ska hända på det besöket? Är en kallelse utan närmare beskrivning tillräckligt för att patienter ska prioritera besök före sitt arbete eller familj?

Uppföljning viktig men också informationen kring den

Särskilt svårt är det nog när man upplever att sjukdomen inte känns eller märks. Men många gånger finns det starka medicinska skäl – ibland också vårdriktlinjer – till varför en patientgrupp behöver regelbunden uppföljning. Då är det ett bekymmer att just de patienterna inte kommer och inte hör av sig.

Hur ser det ut i de kallelser som patienterna får? Är det tydligt vilken nytta det här besöket gör för patienten?

På Akademiskt specialistcentrum går vi just nu igenom alla kallelser systematiskt och säkrar att det är tydligt varför patienterna kallas. I det arbetet har vi även med patientrepresentanter.

Så här skulle det kunna stå i kallelsen: ”På besöket händer detta: uppföljning av din sjukdom så att du ska må så bra som möjligt, genomgång av fördelar och risker med läkemedelsbehandling och hur du kan förhindra följdsjukdomar, svar på dina frågor”

Alternativ till besök på plats

Och i nästa steg: när en patient vill avboka sitt besök kommer möjligheten finnas att välja annat uppföljningssätt: telefon, video, fysiskt besök eller digitalt i appen Alltid Öppet?

När andra arbetssätt är lika naturliga som fysiska besök är jag övertygad om att avbokningarna blir färre. För att vården då på riktigt kommer att matcha behovet av uppföljning av patientens sjukdom på det sätt som passar just den personen bäst.

Sofia Ernestam
Verksamhetschef Akademiskt specialistcentrum

Publicerad 2019-10-15