Välkommen till Överviktscentrum

Vi erbjuder specialistbehandling för dig som är 16 år eller äldre och har grav övervikt eller fetma. Till oss kommer du via remiss från läkare.

Om det nya coronaviruset

Covid-19 påminner om influensa med feber och hosta. De flesta som får symtomen blir lindrigt sjuka. Om du är förkyld ska du stanna hemma och undvika att smitta andra.

Blir du allvarligt sjuk med andningssvårigheter eller feber och hosta, kontakta 1177 för råd. Är du inte allvarligt sjuk men har frågor om det nya coronaviruset kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13.

På 1177 Vårdguiden finns information om covid-19. Läs om det nya coronaviruset på - 1177.se

In other languages

1177.se has information about the corona virus in several languages. About corona - 1177.se

Självskatta dina symtom

Självskatta dina symtom för att se om du kan egenvårda dig eller behöver kontakta vården. Du hittar självskattningstest här.

Teckenspråkstolkad information om covid-19

Teckentolkad information på krisinformation.se

Mobil drop-in för blodprovtagning

Du som är symtomfria från covid-19 och förkylning och som har en remiss för blodprovtagning, kan vända dig till en ny mobil drop-in-mottagning i Solna.

Provtagningen omfattar inte covid-19, Strep A-svalgprov eller patienter med infektionssystem.

Kommer du till fots tar du en nummerlapp och väntar på din tur i en väntzon ute i friska luften. Bilburna väntar i turordning på att köra fram till provtagningshytten. Vid anvisad markering stiger du ut ur bilen och in i provtagningshytten. Provtagningen tar mellan 5-10 minuter. 

Öppettider: vardagar 8-16.30

Hitta till mobila drop-in-mottagningen

Med bil: Anderstorpsvägen 10, 171 54 Solna. Infart Alphyddevägen. Avgiftsbelagda besöksparkeringsplatser finns på området.

Med tunnelbana: blå linje till station Huvudsta.

Med buss: linje 176 eller 177 till hållplats Solna Strand – Huvudstaleden, eller linje 113 till hållplats Huvudsta Centrum.

Alternativ till besök på plats

Vi kan erbjuda dig videomöte som ett alternativ till att komma på besök. Videomöte är främst lämpligt vid återbesök eller när du har svårt att ta dig till mottagningen.

Du som vill få hjälp

Är du ännu inte patient hos oss, men har fetma eller grav övervikt och vill få hjälp? 

HOBS

Hälsa oberoende av storlek, HOBS, är en ideell organisation som jobbar med hälsofrågor som rör övervikt och fetma.