Välkommen till Överviktscentrum

Vi erbjuder specialistbehandling för dig som är 16 år eller äldre och har grav övervikt eller fetma. Till oss kommer du via remiss från läkare.

Alternativ till besök på plats

Vi kan erbjuda dig videomöte som ett alternativ till att komma på besök. Videomöte är främst lämpligt vid återbesök eller när du har svårt att ta dig till mottagningen.

Nu kan du vaccinera dig mot influensa

Under perioden 19 november 2019 - 29 februari 2020 kan du vaccinera dig mot influensa och pneumokocker, som kan orsaka lunginflammation. Vaccinet ger dig upp till 70 procents bättre skydd mot att bli allvarligt sjuk.

Du kan vaccinera dig på vårdcentral eller barnmorskemottagning. För dig som tillhör någon riskgrupp är vaccinationen gratis. 

Du som vill få hjälp

Är du ännu inte patient hos oss, men har fetma eller grav övervikt och vill få hjälp? 

HOBS

Hälsa oberoende av storlek, HOBS, är en ideell organisation som jobbar med hälsofrågor som rör övervikt och fetma.