Du som vill få hjälp

För att bli patient hos oss behöver du remiss från din läkare. Vi tar emot dig som är 16 år eller äldre.

Du som är över 25 år

Vi erbjuder behandling och stöd för dig som är över 25 år och har ett BMI-värde över 45. Men också till dig som har ett BMI-värde över 35 och har sjukdomar som beror på din övervikt.  

Du som är 16-25 år

Vi tar emot dig som är ung och har ett BMI-värde över 35. Eller som har ett BMI-värde över 30 och samtidigt har sjukdomar som beror på din övervikt. 

Vi har också ett samarbete med de kliniker som utför kirurgisk behandling. Du som är ung och önskar bedömning inför magsäcksoperation kommer först till oss för utredning och förberedelse. 

Så här kommer du till oss

Stämmer ovanstående in på dig kan du prata med din läkare och be denne att remittera dig till oss. Remissen behöver innehålla uppgifter om din vikt, längd, vilka mediciner du tar, tidigare behandlingsförsök, eventuella andra sjukdomar samt aktuella blodprover. 

Väntetiden är max tre månader från det att vi fått remissen tills du erbjuds ett första besök hos oss. Via våra e-tjänster hos 1177 Vårdguiden kan du se om vi har fått din remiss.

Vaccination mot influensa

Du som har ett BMI över 40 bör vaccinera dig mot säsongsinfluensa, samt mot pneumokocker som kan orsaka lunginflammation. Detta eftersom du riskerar att bli allvarligt sjuk om du får influensa eller lunginflammation. 

Fetmaoperation

Överviktscentrum utför inte kirurgisk behandling. Men du som är 18-25 år kan be din läkare remittera dig till oss för utredning och förberedelse inför eventuell operation. 

Är du äldre än 25 år bör du prata med din läkare som kan remittera dig till en vårdgivare som utför sådana operationer.