För vårdgivare

Vi är en medicinsk specialistmottagning och ett kompetenscentrum för hela Stockholms län, med uppdrag att erbjuda icke-kirurgisk behandling för obesitas (fetma). Även metodutveckling och utbildning ingår i vårt uppdrag.

Vuxna från 26 år

Vi tar emot patienter som är 26 år eller äldre och har ett BMI-värde över 45. Eller ett BMI-värde över 35 med fetmarelaterade följdsjukdomar som har behov av en annan kompetens än det som erbjuds inom primärvården. Remiss för kirurgisk behandling ska gå direkt till kirurgisk klinik.

Ungdomar 16-25 år

Unga vuxna är en av våra prioriterade grupper. Vi tar emot ungdomar som har ett BMI-värde över 35, eller ett BMI-värde över 30 med följdsjukdomar som behöver viktreducerande behandling. 

Personer mellan 18-25 år som behöver bedömning inför kirurgisk behandling ska också remitteras till oss för preoperativ utredning och förberedelse. I samarbete med kirurgkliniker på sjukhus i länet förbereder vi de patienterna för kirurgisk behandling. 

För dig som remittent

Remissen ska innehålla uppgifter om patientens vikt, längd, läkemedel, tidigare behandlingsförsök, övriga sjukdomar samt aktuella blodprover.

Vi använder journalsystemet TakeCare och tar helst emot remisser där. Du som inte har TakeCare är välkommen att skicka remissen till oss via post.

När vi fått remissen

Väntetiden är max tre månader från det att vi fått remissen tills patienten erbjuds ett första besök. Via våra e-tjänster på 1177 Vårdguiden kan patienten se om remissen har kommit till oss. 

Utbildningar för vårdgivare

Vi erbjuder flera utbildningar för dig som arbetar inom vård och omsorg och som möter och/eller behandlar personer med obesitas (fetma).