Om obesitas

Både Världshälsoorganisationen WHO och svenska Socialstyrelsen har klassificerat obesitas (tidigare kallad fetma) som en sjukdom. Definitionen på obesitas är att man har “en så stor mängd överflödig fettväv att det utgör en hälsorisk”.

Vi har bytt namn

Den 3 oktober 2023 bytte Överviktscentrum namn till Centrum för obesitas. Du som är patient hos oss behöver inte göra något i samband med att vi byter namn. 

Vi bytte namn för att utvecklingen på det medicinska området gått framåt och obesitas nu är det korrekta begreppet för en övervikt på BMI 30 eller mer. Det finns flera anledningar till att ordet obesitas är ett bättre val och du kan läsa mer om det här på webbplatsen, se direktlänk nedan. 

Obesitas kan öka risken att utveckla olika hälsoproblem som typ 2-diabetes, hjärt-kärlsjukdomar, högt blodtryck, vissa typer av cancer, minskad fertilitet, ledproblem och sömnapné.

Orsakerna till obesitas är mångfacetterade och inkluderar bland annat genetik, hormonella faktorer, miljöpåverkan, kostvanor och fysisk aktivitet.

Vem har obesitas?

Ett så kallat body mass index (BMI) som är högre än 30 innebär oftast att man har obesitas. Det finns dock undantag och därför kan andelen fettväv i kroppen ibland vara en viktigare faktor än hur mycket man väger. Till exempel kan professionella atleter eller gravida ha ett högt BMI utan att ha obesitas.

För de flesta är ändå ett BMI över 30 en indikator på obesitas. Har du hälsoproblem eller är orolig för din vikt ska du i fösta hand vända dig till din vårdcentral. Även rehabmottagningar inom primärvården kan ofta erbjuda hjälp i form av till exempel dietist.

Vad finns det för behandling för obesitas?

Vilken behandling som fungerar bäst för obesitas skiljer sig från person till person och bör därför anpassas individuellt. En hörnsten i behandlingen är alltid arbetet med hälsosamma levnadsvanor. För en del personer behövs det extra stöd i form av läkemedel och för andra är magsäckskirurgi den bästa behandlingen.

Du som vill ha hjälp bör i första hand vända dig till din vårdcentral. Ofta kan du få bra hjälp redan där. Din läkare kan också remittera dig vidare till specialistbehandling om det behövs.

Kunskapen om obesitas behöver öka

Det finns en utbredd syn i samhället att den som har övervikt eller obesitas får skylla sig själv. Tyvärr speglas det även i viss mån inom hälso- och sjukvården.

Många som söker sig till sjukvården för sin vikt upplever att deras besvär inte tas på allvar, vilket leder till att de inte får den hjälp de behöver och har rätt till. Det är vår förhoppning att WHO:s och Socialstyrelsens klassificering av obesitas som en sjukdom nu kan leda till att fler som lever med obesitas kan få hjälp.

På Centrum för obesitas arbetar vi aktivt med att motverka fördomar om obesitas och att ha ett professionellt och kunskapsbaserat bemötande. Vi har ett bra samarbete med patientföreningen HOBS (Hälsa oberoende av storlek)

Kan jag få hjälp hos er?

Vi finns till för dig som är 16 år eller äldre och som behöver specialiserad behandling för obesitas. För att komma till oss behöver du en remiss från din läkare.

Läs mer på sidan Du som vill få hjälp (länken öppnas i det här fönstret)

Mer om obesitas

På de här webbplatserna kan du hitta mer information. Länkarna öppnas i nya fönster. 

Socialstyrelsen

Nationella riktlinjer för vård vid obesitas - socialstyrelsen.se

Riksförbundet HOBS - Hälsa oberoende av storlek

HOBS är en ideell patientorganisation som jobbar med frågor som rör övervikt och obesitas/fetma.

Klicka här för att komma till deras webbplats hobs.se

På HOBS webbplats kan du också läsa citat från patienter som har obesitas och deras erfarenheter av hälso- och sjukvård: