Information innan inskrivning

Här hittar du som är 16-25 och som fått remiss till oss på Centrum för obesitas information om behandlingen och hur det fungerar hos oss.

Vi har bytt namn

Den 3 oktober 2023 bytte Överviktscentrum namn till Centrum för obesitas. Du som är patient hos oss behöver inte göra något i samband med att vi byter namn. 

Vi bytte namn för att utvecklingen på det medicinska området gått framåt och obesitas nu är det korrekta begreppet för en övervikt på BMI 30 eller mer. Det finns flera anledningar till att ordet obesitas är ett bättre val och du kan läsa mer om det här på webbplatsen, se direktlänk nedan. 

Du är välkommen till oss på Centrum för obesitas och vi ser fram emot att träffa dig på inskrivningsdagen på mottagningen. Innan du kommer till mottagningen vill vi ge dig information om vad som händer när du kommer till oss.

Din tid för inskrivning

När du fått information om att du ska komma till mottagningen för din inskrivningsdag, hittar du din bokade tid i Alltid öppet-appen. Läs mer om appen och hur du skaffar den på sidan E-tjänster / Appen Alltid öppet.

Inskrivningsdagen 

På inskrivningsdagen kommer du till Centrum för obesitas mottagning och träffar delar av vårt team. Du träffar inte alla på en gång, utan bara en person i taget.

De du träffar är läkare, sjuksköterska, dietist och fysioterapeut/hälsopedagog. Räkna med att inskrivningsdagen tar cirka fyra timmar.

Till inskrivningsdagen vill vi att du tar med dig:

Filmade presentationer

Titta gärna på de här filmerna, som kort beskriver vad som händer den dag du skriver in dig hos oss samt hur du registrerar mat och dryck. 

Tänk på att du behöver ha ljudet påslaget när du tittar på filmerna.

Kort film för unga vuxna 16-25 år som är patienter hos Överviktscentrum. Filmen beskriver vad som händer på inskrivningsdagen.

Inskrivningsdagen

Hur går behandlingen till? 

Vi som arbetar på Centrum för obesitas är sjuksköterskor, dietister, fysioterapeuter, hälsopedagog, läkare och administrativ personal.

Film om hur Överviktscentrums behandling för unga vuxna går till.

Hur går behandlingen till?

Läs mer om hur behandlingen går till på sidan För unga vuxna

Vad avgör hur mycket vi väger? 

För stort energiintag eller för liten energiförbrukning, eller både och, kan leda till övervikt och obesitas (tidigare kallad fetma). Man talar om en obalans mellan energiintag och energiförbrukning. Det är flera faktorer som påverkar hur mycket vi väger.

Film om vad som avgör hur mycket vi väger.

Vad avgör hur mycket vi väger?

Läkemedel 

För att åstadkomma viktnedgång kan man ibland behöva hjälp av läkemedel. Du bestämmer tillsammans med din handledare och läkare hos oss, om det skulle kunna vara aktuellt för dig.

Film om läkemedel vid behandling mot fetma hos unga vuxna.

Läkemedel

Magsäckskirurgi

Det finns idag främst två tekniker som används, Gastric bypass och Gastric Sleeve.

Film om gastric bypass som behandling mot fetma hos unga vuxna.

Gastric bypass

Film om gastric sleeve som behandling mot fetma hos unga vuxna.

Gastric sleeve

 

Användning av filmerna

Alla filmerna ägs av Akademiskt specialistcentrum och ligger öppet så att vem som helst kan titta på dem här på webbplatsen. Däremot får filmerna inte laddas ner och användas på annan plats utan tillstånd från oss.