Viktigt men försiktigt - att prata om vikt

På de här sidorna hittar du som arbetar i vården information om hur du kan bemöta och hjälpa din patient som har obesitas (tidigare kallad fetma).

Illustration: AdobeStock

Upp emot 60 procent av alla vuxna med obesitas uppger att de har mött fördomar och stigmatiserande åsikter i sin kontakt med hälso- och sjukvården. Du som jobbar i vården kan utgå från att din patient som har obesitas har erfarenheter av att ha blivit diskriminerad eller stigmatiserad på grund av sin kroppsstorlek.

Du kan vara en motvikt till det. Låt mötet med dig bli en positiv erfarenhet för dina patienter som har obesitas.

På de här sidorna delar vi på Centrum för obesitas med oss av vad våra patienter tycker är hjälpsamt för dem. Informationen kan vara ett hjälpmedel för dig som vill bli bättre på att bemöta och hjälpa dina patienter som har obesitas.

Med bättre förståelse går det utmärkt att ta upp även ett känsligt ämne som kroppsstorlek och vikt. Kan du som vårdgivare komma över den tröskeln så kommer det att vara värt det, eftersom du kan göra stor skillnad i dina patienters hälsa och livskvalité.

Informationen är uppdelad i fyra kärnområden, som presenteras mycket kort här. Du hittar hela fördjupningen inom varje område på dess egen sida. 

1. Obesitas är en kronisk sjukdom

Det innebär att patienten har livslång känslighet för att gå upp i vikt, även vid stöd av läkemedel eller efter magsäckskirurgi. Regelbunden uppföljning och individanpassade åtgärder behövs.

Klicka här för att läsa fördjupningen om obesitas som kronisk sjukdom (länken öppnas i det här fönstret)

2. Stigmatiserande föreställningar

Det finns en utbredd missuppfattning om att lösningen på obesitas bara handlar om att röra sig mer och äta mindre. Du som vårdgivare bör undvika denna föreställning, särskilt i kontakt med patienter.

Klicka här för att läsa fördjupningen om stigmatiserande föreställningar (länken öppnas i det här fönstret)

3. Vikt och vägning: ett känsligt ämne

För att kunna ge patientcentrerad vård behöver du ta reda på hur patienten lever och vad hen redan gör för sin vikt. Men allra först behöver du be om lov att ta upp ämnet.

Klicka här för att läsa fördjupningen om vikt och vägning (länken öppnas i det här fönstret)

4. Reflektion över att arbeta med obesitas

Ni i arbetsgruppen kan tillsammans reflektera över hur ni arbetar och vilka behov ni har för att på bästa sätt kunna ta emot och hjälpa era patienter som har obesitas.

Klicka här för att läsa fördjupningen om reflektion över att arbeta med obesitas (länken öppnas i det här fönstret)

Om Centrum för obesitas

Vi på Centrum för obesitas inom Akademiskt specialistcentrum har över 20 års erfarenhet av behandling av personer med obesitas. I vårt uppdrag ingår att verka som ett kompetenscentrum gällande obesitas inom Region Stockholm. Även metodutveckling och utbildning ingår i vårt uppdrag.

Om obesitas

Obesitas (tidigare kallad fetma) är numera klassat som en sjukdom. Definitionen på obesitas är att man i kroppen har “en så stor mängd överflödig fettväv att det utgör en hälsorisk”.

Vi har bytt namn

Den 3 oktober 2023 bytte Överviktscentrum namn till Centrum för obesitas. Vi bytte namn för att utvecklingen på det medicinska området gått framåt och obesitas nu är det korrekta begreppet för en övervikt på BMI 30 eller mer.

Du som är vårdgivare och önskar remittera patienter till oss ska från och med 3 oktober rikta remissen till Centrum för obesitas.