Patientenkäter

Här hittar du resultaten från vår senaste patientenkät.

Vi har bytt namn

Den 3 oktober 2023 bytte Överviktscentrum namn till Centrum för obesitas. Du som är patient hos oss behöver inte göra något i samband med att vi byter namn. 

Vi bytte namn för att utvecklingen på det medicinska området gått framåt och obesitas nu är det korrekta begreppet för en övervikt på BMI 30 eller mer. Det finns flera anledningar till att ordet obesitas är ett bättre val och du kan läsa mer om det här på webbplatsen, se direktlänk nedan. 

Vi vill gärna veta vad du som är patient vid Centrum för obesitas tycker om den vård som du får hos oss. Därför genomför vi med jämna mellanrum patientenkäter.

Vår senaste patientenkät genomfördes hösten 2023. Alla som svarade på enkäten var anonyma.

Här är resultaten av enkäten

De som svarade frågorna på frågorna valde ett nummer mellan 1 och 5, där 1 betydde "Nej, inte alls" och 5 betydde "Ja, helt och hållet". Det fanns också möjlighet att välja ”Ej aktuellt” eller att hoppa över frågan helt och hållet. Samt att lämna kompletterande synpunkter i fritextfält.

På den här sidan presenteras svaren som bilder av stapeldiagram. Vill du hellre läsa resultaten i text och siffror eller lyssna på uppläst text kan du göra det här: Klicka på den här länken för att komma direkt till sidan med bara text och siffror (länken öppnas i det här fönstret)

Fick du besöka vårdenheten / ha kontakt via video, telefon eller chatt med enheten, inom rimlig tid?

1 = Nej, inte alls - 5 = Ja, helt och hållet

Kände du dig bemött med respekt och värdighet?

1 = Nej, inte alls - 5 = Ja, helt och hållet

Kände du dig delaktig i beslut beträffande din vård / behandling?

1 = Nej, inte alls - 5 = Ja, helt och hållet

Upplevde du att du fick tillräckligt med information om medicinering/behandling av din sjukdom?

1 = Nej, inte alls - 5 = Ja, helt och hållet

Vet du vart du ska vända dig om du behöver hjälp eller har ytterligare frågor efter besöket / telefonsamtalet/ videomötet / chatten?

1 = Nej, inte alls - 5 = Ja, helt och hållet

Om det inför eller under besöket / telefonsamtalet / videomötet / chatten gjordes några provtagningar / undersökningar (till exempel blodprov eller röntgen), förklarade vårdpersonalen resultaten på ett sätt som du förstod?

1 = Nej, inte alls - 5 = Ja, helt och hållet

Hur upplevde du besöket / telefonsamtalet / videomötet / chatten som helhet?

För den här frågan betyder 1 Mycket dåligt och 5 Mycket bra.

Rekommenderar du Överviktscentrum (numera Centrum för obesitas) till någon i din situation?

1 = Nej, inte alls - 5 = Ja, helt och hållet