Patientenkäter

Här hittar du resultaten från vår senaste patientenkät.

Vi vill gärna veta vad du som är patient vid Överviktscentrum tycker om den vård som du får hos oss. Därför genomför vi med jämna mellanrum patientenkäter.

Vår senaste patientenkät genomfördes hösten 2022. Alla som svarade på enkäten var anonyma.

Här är resultaten av enkäten

Totalt 61 personer valde att svara på enkäten. De svarade frågorna genom att välja ett nummer mellan 1 och 5, där 1 betydde "Nej, inte alls" och 5 betydde "Ja, helt och hållet".

Det fanns också möjlighet att välja ”Ej aktuellt” eller att hoppa över frågan helt och hållet. Samt att lämna kompletterande synpunkter i fritextfält.

På den här sidan presenteras svaren som bilder av stapeldiagram. Vill du hellre läsa resultaten i text och siffror eller lyssna på uppläst text kan du göra det här: Klicka på den här länken för att komma direkt till sidan med bara text och siffror (länken öppnas i det här fönstret)

Fick du besöka vårdenheten / ha kontakt via video, telefon eller chatt med enheten, inom rimlig tid?

Var vårdpersonalen väl insatt i din sjukdomshistorik?

Kände du dig bemött med respekt och värdighet?

Kände du dig delaktig i beslut beträffande din vård / behandling?

Upplevde du att du fick tillräckligt med information om medicinering och eventuella biverkningar?

Vet du vart du ska vända dig om du behöver hjälp eller har ytterligare frågor efter besöket / telefonsamtalet/ videomötet / chatten?

Om det inför eller under besöket / telefonsamtalet / videomötet / chatten gjordes några provtagningar / undersökningar (till exempel blodprov eller röntgen), förklarade vårdpersonalen resultaten på ett sätt som du förstod?

Hur upplevde du besöket / telefonsamtalet / videomötet / chatten som helhet?

För den här frågan betyder 1 Mycket dåligt och 5 Mycket bra.

Rekommenderar du Överviktscentrum till någon i din situation?