Basgrupp för livsstilsförändring

Vi erbjuder ett grupprogram som stöder dig att komma igång med din livsstilsförändring.

Basgruppen består av 4-10 deltagare samt en eller två handledare. Gruppen träffas en gång per vecka under sammanlagt 6 veckor. Varje träff är en och en halv timme lång. 

Basgruppen bygger på en problemlösningsmodell som du kan läsa mer om på den här sidan. Du kommer också att få ett arbetsmaterial som stöd.

Problemlösningsmodellen

Problemlösningsmodellen som gruppen bygger på är ett förändringsverktyg som kan användas om och om igen för att göra eller hålla fast vid viktiga förändringar i sin livsstil. Den är uppbyggd i fem steg:

1. Målformulering 

Att sätta mål med sina förändringar är viktigt för motivationen och du behöver sätta ord på: Varför vill jag gå ner i vikt?

2. Kartläggning

Innan du tänker ut lösningar och påbörjar förändringar behöver du få en bra bild av nuläget. Du får göra en mat- och dryckesdagbok och en registrering av fysisk aktivitet.

3. Problemformulering

Utifrån kartläggningen får du identifiera och analysera vilka förändringar du behöver göra.

4. Handlingsplan

Hur ska förändringen gå till? Du får stöd att göra en konkret planering.

5. Risksituationer

Du får identifiera situationer som ökar risken för att återgå i gamla beteendemönster och göra en beredskapsplan för dem. 

Efter gruppträffarna

När gruppen är avslutad fortsätter du hos din personliga handledare för summering och utvärdering av behandlingen och för att göra en fortsatt planering.

Datum, tid och plats

Vi har för just nu tre grupper inplanerade under våren 2023. 

Grupp 1: start 24 januari 

Datum: 24 januari, 31 januari, 7 februari, 14 februari, 21 februari och 28 februari 

Grupp 2: start 2 mars

Datum: 2 mars, 9 mars, 16 mars, 23 mars och 30 mars

Grupp 3: start 18 april

Datum: 18 april, 25 april, 2 maj, 9 maj, 16 maj och 23 maj

Tider

Alla träffar med basgruppen äger rum klockan 14.30-16. 

Plats

Överviktscentrum vid Akademiskt specialistcentrum, Solnavägen 1 E, plan 5, 113 65 Stockholm. 

Anmälan 

Du anmäler dig till basgruppen genom att prata med din handledare hos oss. Eller ring in din anmälan på telefon 08-123 676 30. 

Välkommen!