Stigmatiserande föreställningar

Det finns en utbredd missuppfattning om att obesitas (tidigare kallad fetma) är ett självförvållat tillstånd där lösningen bara handlar om att skärpa till sig: att röra sig mer och äta mindre.

Foto: ECPO Media

Det ligger då nära till hands att tro att ohälsosamma levnadsvanor handlar om brist på kunskap eller motivation. Då är det lätt att tro att lösningen handlar om att informera och varna.

Du som vårdgivare bör undvika denna föreställning, särskilt i kontakt med patienter. Stigmatiserande bemötande och ”risk-prat” är ofta kontraproduktivt.

Föreställningen att enbart information leder till ändrade beteenden är vanlig. De flesta med obesitas har en god bild av vilka vanor som är hälsosamma, det är ofta inte där problemet ligger. Att då gång på gång få råd om att till exempel promenera eller inte äta snabbmat, är inte hjälpsamt.

Det finns många som lever med obesitas som redan går mycket och som aldrig äter snabbmat. Att som vårdgivare utgå från att du i förväg vet hur deras liv ser ut och ger dem råd utifrån det, kan upplevas som kränkande.

Motivation

Nästa tankefälla är att tro att patienten inte lever hälsosamt för att hen saknar motivation. 

Då är det naturligt att tänka, att om patienten bara förstod hur farlig övervikten är, så ökar hens motivation för att gå ned i vikt. Det kan vara lockande att varna för riskerna och påtala hur vikten och de ohälsosamma levnadsvanorna hotar hälsan.

Ingen vill drabbas av obesitas och det är inte bristande motivation som är problemet. I själva verket vet de flesta med obesitas mycket väl hur farlig övervikten är för hälsan. Dessutom lider de ofta av sin vikt på flera olika sätt i vardagen.

Bemötande

En del utsätts för hånfulla blickar, ”skämt” och nedsättande kommentarer. Att ännu en gång få höra hur farligt det är att ha obesitas och hur viktigt det är att gå ned i vikt, samtidigt som man redan försökt och kanske misslyckats otaliga gånger, kan öka oro, stress och sömnbesvär. Det i sin tur kan leda till ökat överätande och viktuppgång.

Ett annat vanligt stigmatiserande scenario är att patienten söker vård för en åkomma, men inte blir adekvat utredd utan i stället får höra att ”om du går ned i vikt så kommer det bli bättre.” Samtidigt är det också vanligt att en patient som har obesitas inte blir erbjuden de alternativ som finns för obesitasbehandling.

Dessa och fler scenarier gör att många som har obesitas drar sig för att söka vård, av rädsla för att bli illa bemötta. Samtidigt visar studier att många faktiskt skulle önska professionell hjälp att gå ner i vikt.

Så hur kan du bemöta och hjälpa din patient som har obesitas på bästa sätt? Läs vidare på sidan Vikt och vägning: ett känsligt ämne.

Om obesitas

Obesitas (tidigare kallad fetma) är numera klassat som en sjukdom. Definitionen på obesitas är att man i kroppen har “en så stor mängd överflödig fettväv att det utgör en hälsorisk”.