Merkostnadsersättning för läkemedel mot obesitas

Vi på Centrum för obesitas får många frågor om merkostnadsersättning från andra vårdgivare. På den här sidan hittar du som är läkare information om merkostnadsersättning för obesitasläkemedel.

Inget av de nya aptitreglerande läkemedlen för obesitasbehandling ingår i den statliga läkemedelsförmånen, utan de bekostas fullt ut av patienterna själva. Så kallad merkostnadsersättning kan ersätta den extra kostnad som dessa läkemedel innebär. 

Sedan Dagens Nyheter publicerade artikeln ”Få utnyttjar ersättning för fetmaläkemedel” och Aftonbladet följde upp med artikeln ”Okänt bidrag att söka för behandling av fetma” har hundratals personer vänt sig till Försäkringskassan och till sin läkare för att få intyg för merkostnadsersättning.

Vad merkostnadsersättning är

Merkostnadsersättning ersätter extra kostnader när det finns en funktionsnedsättning. Ett högt BMI innebär inte per automatik en funktionsnedsättning.

Obesitas kan räknas som en funktionsnedsättning om sjukdomen leder till hinder i vardagen. Då kan kostnad för läkemedel för viktreduktion räknas som en merkostnad. 

För att en patient ska kunna få merkostnadsersättning krävs ett läkarutlåtande.

Vad du som läkare behöver göra

Merkostnadsersättning kräver ett läkarutlåtande. 

Du som läkare måste samtala med varje patient om hur, och i så fall på vilket sätt, obesitas är en funktionsnedsättning för honom eller henne. Finns det andra svårigheter, till exempel psykiatriska, som ger en funktionsnedsättning där obesitas är en del och viktnedgång skulle underlätta? Funktionsbeskrivningen och aktivitetsbegränsningar måste beskrivas, samt hur man bedömer att de kommer att utvecklas över tid.

Du som läkare ska även beskriva pågående och planerade medicinska behandlingar för att hjälpa patienten att gå ner i vikt. Har patienten till exempel provat Orlistat och varför inte, samt varför vill du behandla med läkemedel och inte obesitaskirurgi.

Intyget är omfattande, med 11 olika delar med många fritextsvar som dock är teckenbegränsade, varför det är svårt att diktera.

Vad du ber patienten själv göra

Inför läkarbesöket låter vi patienterna fylla i instrumentet EQ-5D för att snabbt få en överblick av hälsotillståndet.

Utöver läkarintyget behöver patienten själv söka ersättning på egen blankett. Patientorganisationen Riksförbundet Obesitas Sverige har gjort en utmärkt broschyr för sina medlemmar om hur man ansöker från Försäkringskassan. De anordnar även webinarier om merkostnadsersättning. Se gärna deras webbplats hobs.se (länken öppnas i nytt fönster).

Mer information och blankett

På Försäkringskassans webbplats kan du läsa mer om hur du skriver ett utlåtande för merkostnadsersättning. Där kan du också ladda ner den blankett du ska använda. 

Utlåtande för merkostnadsersättning - forsakringskassan.se (länken öppnas i nytt fönster)