För närstående

Du som är närstående till någon av våra patienter är välkommen att delta i en informationsträff. Där får du lära dig mer om sjukdomen obesitas (tidigare kallad fetma) och hur den kan behandlas.

Foto: ECPO Media

Varmt välkommen till vår informationsträff för närstående. Den är till för dig som är till exempel make/maka, sambo, förälder, syskon eller annan närstående till någon av våra patienter. 

Informationsträffen är bara till för närstående. Inga patienter kommer att vara med. 

Du betalar inget för att delta i träffen, men du behöver anmäla dig. 

Var

Akademiskt specialistcentrum
Centrum för obesitas
Solnavägen 1 E plan 5
Stockholm

När

Just nu har vi inga nya datum inbokade. Är du intresserad kan du prata med den handledare som din närstående har hos Centrum för obesitas.

Innehåll

Diskussion kring hur du som närstående kan stötta din närstående i att förändra sina levnadsvanor.

Information samt tillfälle att ställa frågor om sjukdomen obesitas (fetma) och dess behandling. Samt behandlingsupplägget på Centrum för obesitas, vårt kostbudskap och betydelsen av fysisk aktivitet.

Råd till närstående

Vi har sammanställt några råd till dig som är närstående till någon som genomför en livsstilsförändring hos oss och som vill stötta denne. 

Om obesitas

Obesitas (tidigare kallad fetma) är numera klassat som en sjukdom. Definitionen på obesitas är att man i kroppen har “en så stor mängd överflödig fettväv att det utgör en hälsorisk”.