Ny avgift 1 januari 2024

Region Stockholm har beslutat höja avgiften för besök på specialistmottagning till 275 kronor per besök. Den nya avgiften gäller från och med 1 januari 2024. Gränsen för frikort höjs samtidigt till 1 400 kronor.

Du som är under 18 år eller är 85 år eller äldre betalar inget för ditt besök. Detsamma gäller dig som har frikort. 

Det är Region Stockholm centralt som beslutar vad du som patient ska betala för besök i vården. 

På 1177.se kan du läsa mer om avgifter i vården: Patientavgifter i Stockholms län - 1177.se (länken öppnas i nytt fönster)