En grupp patienter sitter och pratar med en dietist. Foto: Yanan Li

Bättre stöd kan hjälpa mot viktuppgång efter obesitaskirurgi

Cirka en fjärdedel av de patienter som gått ner i vikt med hjälp av att operera mag- och tarmkanalen lyckas inte behålla viktnedgången, utan har ökat mer än 15 procent från sin lägsta vikt fem år efter operationen.

En sådan viktuppgång kallas med en vetenskaplig term för viktrecidiv. Liisa Tolvanen vid Centrum för obesitas är dietist med vuxenobesitas som specialitet och numera även medicine doktor efter att ha disputerat med sin avhandling ”’It's not a quick fix’ Consequences of weight loss during life and experiences of weight regain after bariatric surgery.” Denna avhandling handlar till stor del om viktrecidiv efter obesitaskirurgi.

Varför valde du just det här ämnet?

— För mig är det viktigt att forska om det som är intressant för de patienter som får behandling hos oss och som kan förbättra deras situation. Det är en utmaning att gå ner mycket i vikt och även svårt för många att bibehålla den lägre vikten, säger Liisa Tolvanen.

Under mitten av 2010-talet började Centrum för obesitas få fler och fler patienter som genomgått obesitaskirurgi och som gått ner mycket i vikt med hjälp av den, men som efter en tid börjat öka i vikt igen.

En mindre viktuppgång anses som normalt och något man bör förvänta sig. Mindre känt är att cirka en fjärdedel av dem som genomgått obesitaskirurgi har gått upp mer än 15 procent från sin lägsta vikt, fem år efter operationen.

— Vi som arbetar inom vården behöver bli bättre på att informera patienter som vill gå igenom en obesitasoperation, att det finns en viss risk att gå upp i vikt igen, säger Liisa Tolvanen.

Vad kan viktrecidiv bero på?

Viktrecidiv kan ha många olika orsaker och alla är inte klarlagda. En del patienter har lättare att öka i vikt efter obesitaskirurgi än andra. Det kan bero på genetiska förutsättningar, hormonella skillnader eller hur ämnesomsättningen fungerar hos den enskilde.

Dessutom spelar levnadsvanor som alkohol, matvanor och stillasittande roll. Även psykisk ohälsa kan påverka. Det finns också en risk för komplikationer efter kirurgin.

— Obesitas är en komplex kronisk sjukdom. Därför kan viktrecidiv vara en indikation på hur svår obesitas den enskilde har. Det viktiga är att aldrig skuldbelägga patienten för viktrecidivet, betonar Liisa Tolvanen.

Vad är det viktigaste du fått fram i din forskning?

Alla som deltog i forskningsstudierna hade genomgått gastric bypass-kirurgi och fått ett viktrecidiv en tid efter denna. Deltagarna hade förväntat sig att gå ner mycket i vikt till följd av operationen, men också att behålla den lägre vikten.

Patienterna upplevde att de fick alldeles för lite stöd från hälso- och sjukvården efter sin obesitaskirurgi. Flera av dem upplevde också att de inte fick det stöd och den förståelse de behövde från sina närstående. De kände sig lämnade ensamma efter operationen.

Samtidigt anklagade patienterna sig själva för viktuppgången. De beskrev en ökande aptit, bekymmer med fysisk och psykisk ohälsa, samt problem i vardagen som utmanade deras vikthantering.

— Slutsatsen är att det behövs mer stöd för patienter efter obesitaskirurgi. Särskilt önskade deltagarna mer stöd av dietist och psykolog. Även närstående till den som gått igenom obesitaskirurgi kan behöva stöd och information, konstaterar Liisa Tolvanen.

Hjälp att gå ner i vikt efter viktrecidiv

I Stockholm erbjuds den som gått igenom obesitaskirurgi uppföljning under de två första åren efter operationen. Det sker på den kirurgiska klinik där man fått sin operation.

Därefter blir man som patient remitterad till primärvården för fortsatt uppföljning. I de fall patienten uppfyller kriterierna för specialistvård hos Centrum för obesitas, kan husläkaren även remittera dit.

Publicerad 2023-11-21