Informationsträff för närstående

Vi anordnar informationsträffar för dig som är närstående till någon av våra patienter. Där får du lära dig mer om sjukdomen fetma och hur den kan behandlas.

Du kan vara make/maka, sambo, förälder, syskon eller annan närstående till en patient hos oss. Vi diskuterar kring hur du kan stötta din närstående i att förändra sina levnadsvanor.

Träffen innehåller information samt tillfälle att ställa frågor om sjukdomen fetma och dess behandling. Samt behandlingsupplägget på Överviktscentrum, vårt kostbudskap samt betydelsen av fysisk aktivitet.

Särskilt för närstående

Den här informationsträffen är bara till för närstående. Inga patienter kommer att vara med. 

Du betalar inget för att delta i träffen, men du behöver anmäla dig. Läs mer om hur du anmäler dig på sidan För närstående

Publicerad 2019-11-05