Digitala lösningar möjliggör bibehållen vård för fetma

Hos oss på Överviktscentrum sker nu nästan all vård på distans. Det innebär att ingen patient har behövt få sin vård hos oss uppskjuten till följd av covid-19.

— Det här är ett relativt nytt sätt att arbeta för oss, men det har visat sig fungera mycket bra. Vi kan idag erbjuda uppföljning och individuell behandling via telefon, videomöte eller chatt, berättar Maria Lidman som är tillförordnad enhetschef för Överviktscentrum.

Undantaget är om man kommer som ny patient till Överviktscentrum. Detta eftersom man då måste komma till mottagningen för en läkarundersökning. Men all annan behandling sker idag på distans.

— Det enda vi har fått ställa in är våra gruppträffar, eftersom vi idag inte har något verktyg för det som kan garantera patientsekretessen. Men all individuell behandling kan ske som vanligt, om än med hjälp av nya verktyg, säger Maria Lidman.

Alla patienter hos Överviktscentrum har en fast handledare som de har täta kontakter med. Patienten får välja om denne vill ha kontakt med handledaren via videomöte eller telefon.

Överviktscentrum har också en chatt där patienter dygnet runt kan skicka ett meddelande till sin handledare. Handledaren kan även skicka skriftlig information som till exempel matplaner till patienten.

— De digitala lösningarna gör att vi kan bibehålla kontakten med patienterna. Många är också oroliga för det nya coronaviruset och vi kan ge stöd i det. Vi har inte behövt ställa in eller skjuta upp någon vård hos oss på grund av covid-19, berättar Maria Lidman.

Publicerad 2020-04-17