Forskningsstudie om obesitas och cancer

Uppsala Universitet söker deltagare till en intervjustudie om hur personer med övervikt eller obesitas uppfattar riskkommunikation om levnadsvanor och cancer.

Är du en person som lever med övervikt eller obesitas? Är du intresserad av att bli intervjuad om hur riskinformation om levnadsvanor och bröstcancer/tjock-och ändtarmscancer påverkar dig och hur sådan riskinformation bör utformas? Då är du välkommen att delta i en forskningsstudie.

Klicka här för att ladda ner en pdf med mer information om studien (länken öppnas i nytt fönster)

Vänligen observera att den här studien inte äger rum hos Centrum för obesitas. Men eftersom vi tycker det är ett angeläget ämne som i förlängningen kan hjälpa personer som lever med obesitas, har vi gett forskaren tillstånd att publicera annonsen här. 

Publicerad 2024-02-08