Manualbaserad gruppbehandling av obesitas hos vuxna

  • Överviktscentrum, Solnavägen 1 E, Stockholm

En utbildning för dietister i primärvården i Region Stockholm.

Överviktscentrum erbjuder utbildning i en behandlingsmanual för gruppbehandling om fem tillfällen. Manualen följer problemlösningsmodellen med målformulering, kartläggning, analys, problemformulering och handlingsplan med avseende på kost och fysisk aktivitet.

Lärandemål

Efter utbildningen kommer du självständigt kunna leda gruppbehandling för patienter med obesitas (fetma) utifrån manualen.

Målgrupp

Dietister inom primärvården i Region Stockholm som möter eller behandlar patienter med obesitas. I mån av plats kan vi även ta emot dietister från andra regioner.

Utbildningsform

Föreläsningar, diskussioner och övningar i mindre grupp. För att delta krävs att varje deltagare har en grupp med 2-7 patienter parallellt på sin arbetsplats. Mer information om detta kommer till dem som anmäler sig.

Omfattning

Utbildningen omfattar fyra halvdagar.

Datum och tid

Datum för 2023 är ännu inte klara.

Plats

Överviktscentrum
Akademiskt specialistcentrum
Solnavägen 1 E, plan 5
113 65 Stockholm

Kostnad
Utbildningen inklusive material är kostnadsfritt. Anmälan är dock bindande och om du avbokar senare än en månad före kursstart debiteras du en kostnad av 1 000 kr.

Kursansvariga
Gunilla Häll och Liisa Tolvanen, dietister vid Överviktscentrum inom Akademiskt specialistcentrum.

Dietister