Listen

Föreläsningar

Du som får behandling hos oss på Centrum för obesitas har möjlighet att delta i ett program med fem föreläsningar som ger kunskap och stödjer din livsstilsförändring.

Filtrering

2023-12-12

15 - 16.30

Centrum för obesitas vid Akademiskt specialistcentrum, Solnavägen 1 E, plan 5, 113 65 Stockholm

Hur ökar och bibehåller jag min motivation? Vad kan stärka mig eller göra mig sårbar utifrån biologiska, psykologiska och sociala faktorer?

Se mer

1/1