Överviktscentrum är en del av Akademiskt specialistcentrum

Den 1 januari 2019 gick Överviktscentrum, som tidigare varit en del av Karolinska Universitetssjukhuset, över till Akademiskt specialistcentrum inom Stockholms läns sjukvårdsområde.

Förändringen är en del av Region Stockholms Framtidsplan för hälso- och sjukvården, med syftet att specialiserad behandling och forskning ska bli tillgänglig för fler patienter. Det innebär bland annat att viss vård, som kan utföras av andra vårdgivare, kommer att flyttas från akutsjukhusen.