Viktrecidiv efter obesitaskirurgi

Studien gäller patienter som genomgått kirurgi mot obesitas (fetma) och som gått upp en del eller all vikt de gick ner efter operationen.

Termen viktrecidiv betyder att den som tidigare gått ner i vikt med hjälp av kirurgi, har gått upp en del eller allt som de gick ner efter operationen. 

Vi har genomfört tre delstudier:

  • Erfarenheter av stöd under viktrecidiv efter obesitaskirurgi (publicerad)
  • Erfarenheter av viktrecidiv efter obesitaskirurgi (publicerad)
  • Erfarenheter av ätande och matvanor under viktrecidiv efter obesitaskirurgi (publicerad)

Så går studien till

Till studien har vi intervjuat patienter som genomgått obesitaskirurgi, och som återtagit en del eller all vikt de gått ner efter operationen. Vi har varit intresserade av deltagarnas erfarenheter och upplevelser.

Anmälan

Vi söker inte längre personer som kan delta i studien, men tackar er som velat vara med.