Förändring av tobaksvanor hos unga vuxna

Den här forskningsstudien undersöker förändring i tobaksvanor hos patienter 16-25 år som får behandling hos Överviktscentrum.

Foto: AdobeStock

Nästan 30 procent av de unga vuxna 16-29 år som skrivs in hos Överviktscentrum uppger att de röker ibland. Det är mer än dubbelt så många som i åldersgruppen i allmänhet. Att röka utöver att ha obesitas (även kallad fetma) leder till kraftigt ökade risker för hälsan. 

Hälsosammare levnadsvanor inom ett område kan göra att även andra vanor förändras positivt. Å andra sidan använder en del rökning som ett sätt att försöka hantera vikten.

Studiens syfte är att ta reda på om och hur tobaksvanor hos unga vuxna förändras under behandlingen på Överviktscentrum. För att ta reda på det använder vi den data om tobaksbruk som samlas in under den tid den unga vuxna får behandling hos Överviktscentrum. 

I denna studie ingår enbart patienter som får sin behandling hos Överviktscentrum och som tillfrågas om de vill vara med. 

Ansvarig för studien

Anne Christenson

Fysioterapeut, kognitiv terapeut, medicine doktor

Överviktscentrum, Akademiskt specialistcentrum