Chattstudien

Kartläggning och beskrivning av hur chatten i Alltid öppet-appen används av patienter och vårdpersonal som kommunikationsmedel och i behandling vid Överviktscentrum.

Foto: AdobeStock

Att chatta med patienter är en ny kommunikationsväg som behöver följas upp och utvärderas. Genom insamling och analys av textdata från chat och journal kan vi beskriva:

  1. vilka ämnen som chatten används för,
  2. vilka som använder den, och
  3. hur den påverkar behandlingen.

Ansvarig för studien

Anne Christenson

Fysioterapeut, Kognitiv terapeut, Medicine Doktor

Överviktscentrum 

Akademiskt specialistcentrum