Kost efter fetmakirurgi

Utbildningsdag för dietister i primärvården och andra dietister i Region Stockholm som kommer i kontakt med patienter som genomgått fetmakirurgi.

Mål med dagen

 • Få ökad kunskap om fetmakirurgi
 • Känna till evidens om kostbehandling efter fetmakirurgi
 • Kunna ge råd om kost efter fetmakirurgi

Innehåll i korthet

 • Fetmakirurgi: metoder, resultat, komplikationer
 • Kostråd vid fetmakirurgi
 • Kostrelaterade problem som kan uppstå efteråt
 • Nordiska riktlinjer för monitorering och supplementering med vitaminer/mineraler
 • Patientperspektivet, patientföreningen Hälsa oberoende av storlek (HOBS)
 • Primärvårdens roll

Föreläsare

 • Karin Franson, leg. dietist, Capio S:t Görans Sjukhus
 • Anna Laurenius, leg. dietist, med. dr., Sahlgrenska Universitetssjukhuset
 • Anders Thorell, professor, överläkare, kirurg, Ersta Sjukhus

Datum och tid

Vi återkommer när vi har planerat in ett nytt kurstillfälle.