Behandling av obesitas hos vuxna

En kurs för dig som arbetar inom vård och omsorg och vill lära dig mer om behandling av obesitas (fetma) hos vuxna.

Utbildningsform

Föreläsningar och diskussioner. 

Material

Överviktscentrum har gjort en behandlingsmanual för behandling enskilt eller i grupp om fem tillfällen. Vi har också tagit fram ett material för patientutbildning (Power Point-presentation och pratmanus) om bland annat mat och fysisk aktivitet. Båda dessa ingår i kursavgiften.

Innehåll i korthet

  • Obesitas: orsaker, förlopp och medicinsk behandling. Uppdatering kring aktuell vetenskap. Nationella riktlinjer. 
  • Matbudskapet vid behandling av obesitas.
  • Fysisk aktivitet vid behandling av obesitas. 
  • Beteendeförändring vid behandling av obesitas. 
  • Problemlösningsmodellen: metod för arbete med levnadsvanor i enskilda möten och i grupp.

Kurslängd

Kursen består av tre heldagar.

Datum och tider

1 februari 2023: 8.30-16
2 februari 2023: 8.30-16
3 februari 2023: 8.30-16

Plats

Överviktscentrum
Akademiskt specialistcentrum
Solnavägen 1 E, plan 5
113 65 Stockholm

Kostnad

3 000 kronor

Anmälan

Anmäl dig via formuläret på den här sidan. Anmälningar tas emot löpande tills kursplatserna är fyllda.

Anmälan