Utbildningar för vårdgivare

Förutom vårt vårduppdrag har vi på Överviktscentrum även i uppdrag att utbilda vårdgivare om obesitas (fetma).

Därför erbjuder vi flera utbildningar för dig som arbetar inom vård och omsorg, och som möter och/eller behandlar personer med obesitas.