Manualbaserad gruppbehandling av fetma hos vuxna

En utbildning för dietister i primärvården i Region Stockholm.

Överviktscentrum erbjuder utbildning i en behandlingsmanual för gruppbehandling om fem tillfällen. Manualen följer problemlösningsmodellen med målformulering, kartläggning, analys, problemformulering och handlingsplan med avseende på kost och fysisk aktivitet.

Lärandemål

Efter utbildningen kommer du självständigt kunna leda gruppbehandling för patienter med fetma utifrån manualen.

Målgrupp

Dietister inom primärvården i Region Stockholm som möter eller behandlar patienter med fetma. I mån av plats kan vi även ta emot dietister från andra regioner.

Utbildningsform

Föreläsningar, diskussioner och övningar i mindre grupp. För att delta krävs att varje deltagare har en grupp med 2-7 patienter parallellt på sin arbetsplats. Mer information om detta kommer till dem som anmäler sig.

Omfattning

Utbildningen omfattar fyra halvdagar. 

Datum och tid 

Vi lägger upp nya datum när det åter är möjligt att anmäla sig till den här utbildningen.

Plats

Akademiskt specialistcentrum
Överviktscentrum
Solnavägen 1 E, plan 5
113 65 Stockholm

Kostnad

Utbildningen inklusive material är kostnadsfritt. Anmälan är dock bindande och om du avbokar senare än en månad före kursstart debiteras du en kostnad av 1 000 kr.

Kursansvariga

Gunilla Häll och Liisa Tolvanen, dietister vid Överviktscentrum.