Kost efter fetmakirurgi

Utbildningsdag för dietister i primärvården och andra dietister i Region Stockholm som kommer i kontakt med patienter som genomgått fetmakirurgi.

Mål med dagen

  • Få ökad kunskap om fetmakirurgi
  • Känna till evidens om kostbehandling efter fetmakirurgi
  • Kunna ge råd om kost efter fetmakirurgi

Innehåll i korthet

  • Fetmakirurgi: metoder, resultat, komplikationer
  • Kostråd vid fetmakirurgi
  • Kostrelaterade problem som kan uppstå efteråt
  • Nordiska riktlinjer för monitorering och supplementering med vitaminer/mineraler
  • Patientperspektivet, patientföreningen Hälsa oberoende av storlekt (HOBS)
  • Primärvårdens roll

Föreläsare

Karin Franson, leg. dietist, Capio S:t Görans Sjukhus

Anna Laurenius, leg. dietist, med. dr., Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Anders Thorell, professor, överläkare, kirurg, Ersta Sjukhus

Datum och tid

26 november 2019 klockan 8.30-16.30 

Kostnad

1 000 kronor per deltagare

För- och eftermiddagsfika ingår i kursavgiften. Lunch bekostas av deltagaren själv.

Plats

Överviktscentrum, Norra Stationsgatan 93, plan 8

Anmälan

Du kan anmäla dig via formuläret på den här sidan. Vi tar löpande emot anmälningar tills kursplatserna är fyllda.

Välkommen!

Anmälan

Jag anmäler mig till utbildningsdagen om kost efter fetmakirurgi 26 november 2019.

Inom Region Stockholm även e-postadress till ansvarig ekonom:
Genom att skicka in formuläret samtycker du till att informationen du lämnar sparas av Överviktscentrum. Du kan enkelt avregistrera dig genom att kontakta oss.
Klicka på knappen för att skicka din anmälan