Kost efter fetmakirurgi

  • Återkommer med plats

Utbildningsdag för dietister i primärvården och andra dietister i Region Stockholm som kommer i kontakt med patienter som genomgått fetmakirurgi.

Föreläsare

Karin Franson, leg. dietist, Capio S:t Görans Sjukhus
Anna Laurenius, leg. dietist, med. dr., Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Anders Thorell, professor, överläkare, kirurg, Ersta Sjukhus

Mål med dagen

  1. Få ökad kunskap om fetmakirurgi
  2. Känna till evidens om kostbehandling efter fetmakirurgi
  3. Kunna ge råd om kost efter fetmakirurgi

Utbildningens innehåll

  • Fetmakirurgi: metoder, resultat, komplikationer
  • Kostråd vid fetmakirurgi
  • Kostrelaterade problem som kan uppstå efteråt
  • Nordiska riktlinjer för monitorering och supplementering med vitaminer/mineraler
  • Patientperspektivet, patientföreningen Hälsa oberoende av storlek (HOBS)
  • Primärvårdens roll

Datum och tid

Så snart ett nytt kurstillfälle är bestämt kommer vi att uppdatera den här webbsidan med information. Då kommer du att kunna anmäla dig till utbildningen. 

Dietister