Behandling av fetma hos vuxna 2021

En kurs för dig som arbetar inom vård och omsorg och vill lära dig mer om behandling av fetma hos vuxna.

Utbildningsform

Föreläsningar och diskussioner via digital plattform. Länkar till utbildningen och instruktioner kommer skickas ut innan utbildningsstart.

Material

Överviktscentrum har gjort en behandlingsmanual för behandling enskilt eller i grupp om fem tillfällen. Vi har också tagit fram ett material för patientutbildning (Power Point-presentation och pratmanus) om bland annat mat och fysisk aktivitet. Båda dessa ingår i kursavgiften.

Innehåll i korthet

  • Fetma – orsaker, förlopp och behandling. Uppdatering kring aktuell vetenskap.
  • Matbudskapet vid behandling av fetma – vad är det som gäller?
  • Fysisk aktivitet – vilken plats har det i fetmabehandling?
  • Beteendeförändring – hur fungerar det?
  • Metod för arbete för förändring av levnadsvanor i enskilda möten och i grupp.

Kurslängd

Kursen består av fem halvdagar.

Datum och tider

10 mars 8.30–12.00
12 mars 8.30–12.00
17 mars 8.30–12.00
19 mars 8.30–12.00
24 mars 8.30–12.00

Kostnad

3 000 kronor

Anmälan

Du anmäler dig via formuläret på den här sidan. Anmälningar tas emot löpande tills kursplatserna är fyllda.

Anmälan