Behandling av fetma hos vuxna 2020

En kurs för dig som arbetar inom vård och omsorg och vill lära dig mer om behandling av fetma hos vuxna.

  • Kursen består av föreläsningar och diskussioner. 
  • Kurslängd: 3 dagar 
  • Kostnad: 3 000 kronor inklusive kursmaterial  

Datum och tider

Vi lägger upp nya datum när det åter är möjligt att anmäla sig till den här utbildningen.

Innehåll i korthet

  • Fetma – orsaker, förlopp och behandling. Uppdatering kring aktuell vetenskap.
  • Matbudskapet vid behandling av fetma – vad är det som gäller?
  • Fysisk aktivitet – vilken plats har det i fetmabehandling?
  • Beteendeförändring – hur fungerar det?
  • Metod för livsstilsförändring i enskilda möten och i grupp.

Material

Överviktscentrum har gjort en behandlingsmanual för en gruppbehandling som består av 5 tillfällen, samt ett material för patientutbildning (Power Point-presentation och pratmanus) om bland annat mat och fysisk aktivitet. Båda dessa ingår i kursavgiften.