Motivation och beteendeförändring

Här finns material som du kan använda för att utforska psykologiska faktorer som kan hindra dig eller underlätta för dig att ändra dina levnadsvanor.

Syftet är att lära känna dig själv och dina egna fallgropar bättre, att stärka din motivation och att stötta dig att vidmakthålla dina nya levnadsvanor.

Du får bäst resultat om du och din handledare arbetar med de här övningarna när du redan har en tydlig plan för mat och motion som du vill följa. Allt material öppnas i nytt fönster. 

Kognitiva gubben

Varför gör vi som vi gör? Med hjälp av kognitiv teori kan du och din handledare kartlägga och resonera kring vad som påverkar hur du tänker, känner och gör.

Ökad kunskap om hur vi fungerar kan ofta göra det lättare att visa medkänsla med sig själv och förståelse för hur ens egna vanor har uppstått.

Kognitiva gubben (pdf) 

Mat-Motion-Mående

När du väl kommit igång med nya vanor är det viktigt att du håller fast vid dem.

Denna övning är lämplig att använda som en stunds daglig reflektion över hur du följer dina vanor. Den är också ett sätt att lägga märke till om det finns några samband mellan hur du äter, motionerar och mår.

Mat - motion - mående (pdf) 

Motivationstrappan

Med denna övning kan du reflektera över var du befinner dig i ”motivationstrappan” för de olika förändringar du vill göra. Med din handledare kan du resonera om vad som kan öka din motivation att komma igång med eller fortsätta din process.

Motivationstrappan (pdf) 

Situationsanalys

Ibland gör vi saker som vi ångrar i efterhand, eller upprepar beteenden trots att de inte är bra för oss i längden. Man brukar säga att det är lätt att vara efterklok, och denna övning handlar just om att i lugn och ro i efterhand skriva ned vad som ledde fram till det problematiska beteendet.

Genom att göra flera situationsanalyser kan du upptäcka mönster och finna möjligheter att bryta beteenden som fungerar dåligt för dig.

Situationsanalys (pdf) 

Vanliga tankefällor

En del tankar är inte hjälpsamma, utan påverkar våra känslor eller handlingar negativt. De kan till exempel göra oss deppiga eller minska vår motivation.

Kanske känner du igen dina egna tankar bland de här vanliga tankefällorna? Genom att bli medveten om dem kan du undvika att falla i dem och i längden agera mer medvetet och funktionellt.

Vanliga tankefällor (pdf)