Arbetsblad och hemuppgifter

På den här sidan hittar du som är patient på Överviktscentrum arbetsblad och hemuppgifter som ingår i din behandling.

Börja varje avsnitt med att först läsa introduktionen till det avsnittet. Allt material öppnas i nytt fönster. 

1. Målformulering

Mål ger oss motiv och därmed motivation att lägga ner arbete på att förändra livsstilen. En person som har konkreta och viktiga motiv har ofta lättare att genomföra förändringar.

Introduktion till Målformulering (pdf) 

Viktkort (pdf)

Vad är syftet med min livsstilförändring (pdf) 

2. Kartläggning

Kartläggning är en viktig del i en förändringsprocess. Kartläggningen visar på hur det ser ut idag och ur den kan man börja utläsa vilka vägar som är framkomliga.

Introduktion till Kartläggning (pdf) 

Mat- och dryckregistrering (pdf)

Dagbok fysisk aktivitet (pdf) 

3. Problemformulering

Det är viktigt att få en tydlig och korrekt uppfattning om vilka dina hinder och problem är så att du kan börja arbeta med lösningar på dem. En problemformulering hjälper dig att tydliggöra var du behöver sätta in stötarna och vad du faktiskt behöver arbeta med.

Introduktion till Problemformulering (pdf)

Mina vanor - självksattning (pdf)

Mina vanor (pdf) 

4. Handlingsplan

Du har kartlagt dina vanor, du har valt ut vilka vanor du vill börja förändra och du vet också varför du vill göra den här förändringen. Nu har vi kommit fram till handlingsplanen. 

Introduktion till Handlingsplan (pdf) 

Plan för ny vana i min livsstil (pdf)

Utvärdering av vana (pdf) 

5. Risk och Uppföljning

I arbetet med en livsstilsförändring blir det inte alltid som man har tänkt sig. Risksituationer kommer uppstå på många olika sätt. Det är mycket viktigt att ta in det som en naturlig del i livsstilsförändringen och att hitta sitt eget sätt att söka stöd då.

Introduktion till Risk och Uppföljning (pdf) 

Risksituationer (pdf)

Risker - åtgärder och strategier (pdf)

Checklista (pdf)