Kunskapsföreläsningar

Till dig som är inskriven hos oss på Överviktscentrum erbjuder vi ett program med fem föreläsningar som ger kunskap och stödjer din livsstilsförändring.

Kostnad

250 kronor per föreläsning. Frikort gäller. 

Uteblir du från föreläsningen eller avbokar senare än 24 timmar innan debiteras du 400 kronor. Då gäller inte frikort. 

Anmälan och avanmälan

Anmäl dig till din handledare eller via receptionen på telefonnummer 08-123 676 30.

Kan du inte komma behöver du avanmäla dig så snart som möjligt, senast 24 timmar innan föreläsningen. 

Uteblir du från föreläsningen eller avbokar senare än 24 timmar innan debiteras du 400 kronor. Frikort gäller inte då. 

Plats 

Alla föreläsningarna äger rum på Överviktscentrum vid Akademiskt specialistcentrum, Solnavägen 1 E, plan 5, 113 65 Stockholm. 

Fett, kolhydrater och drycker

Vilka kolhydrater är bra att äta? Hur kan jag tänka kring fett? 

Datum och tider

Torsdag 2 februari 15-16.30 
Tisdag 28 mars 8.30-10
Torsdag 11 maj 15-16.30

Föreläsare

Anna Hägg, Agneta Svärd och Birgit Hännikäinen dietister

Fysisk aktivitet

Vikt och träning – hur hänger det ihop? Vad händer i kroppen när jag rör på mig?

Datum och tider

Torsdag 9 februari 15-16.30
Tisdag 9 maj 13-14

Föreläsare

Brittmarie Larsson, hälsopedagog 

Hälsoaspekter på obesitas (fetma)

Vad händer i kroppen när vikten ändras? Vilka är de senaste rönen om behandlingsalternativ?

Datum och tider

Tisdag 17 januari 13.30-14.30
Onsdag 26 april 15-16

Föreläsare 

Jelena Mossiaguine, läkare

Motivation och beteendeförändring

Hur ökar och bibehåller jag min motivation? Vad kan stärka mig eller göra mig sårbar utifrån biologiska, psykologiska och sociala faktorer?

Datum och tider 

Tisdag 17 januari 15-16.30
Onsdag 8 mars 8.30-10
Tisdag 18 april 8.30-10
Torsdag 25 maj 15-16.30
Onsdag 14 juni 15-16.30

Föreläsare

Anne Christenson, fysioterapeut och kognitiv terapeut

Måltidsordning och minska-i-vikt-modellen

Hur ofta och hur mycket behöver jag äta? Hur ska ett bra mellanmål vara?

Datum och tider

Torsdag 19 januari 15-16.30 
Tisdag 14 mars 8.30-10
Torsdag 27 april 15-16.30

Föreläsare

Anna Hägg, Agneta Svärd och Birgit Hännikäinen dietister