Hälsoaspekter på obesitas (fetma)

  • 2023-04-26

  • 15 - 16

  • Överviktscentrum vid Akademiskt specialistcentrum, Solnavägen 1 E, plan 5, 113 65 Stockholm

Vad händer i kroppen när vikten ändras? Vilka är de senaste rönen om behandlingsalternativ?

Föreläsare

Jelena Mossiaguine, läkare.

Kostnad

250 kronor per föreläsning. Frikort gäller.

Uteblir du från föreläsningen eller avbokar senare än 24 timmar innan debiteras du 400 kronor. Då gäller inte frikort.

Anmälan

Anmäl dig till din handledare eller via receptionen på telefonnummer 08-123 676 30.

Välkommen!

Om du inte kan komma

Kan du inte komma behöver du avanmäla dig så snart som möjligt, senast 24 timmar innan föreläsningen.

Uteblir du från föreläsningen eller avbokar senare än 24 timmar innan debiteras du 400 kronor. Frikort gäller inte då.

Överviktscentrum