vaccin_vaccination_foto_AdobeStock

Vaccination mot influensa

Du som har ett BMI över 40 bör vaccinera dig mot säsongsinfluensa, samt mot pneumokocker som kan orsaka lunginflammation. Detta eftersom du riskerar att bli allvarligt sjuk om du får influensa eller lunginflammation.

Eftersom du räknas till riskgrupp för influensa och lunginflammation kan och bör du vaccinera dig tidigt och vaccinationen är gratis för dig.

Du vaccinerar dig hos din vårdcentral under perioden 3 november 2020-28 februari 2021. Du som tillhör riskgrupp har förtur till vaccinering.

Läs mer om vaccination mot influensa på 1177.se

Publicerad 2020-11-04