Uppdaterad information med anledning av covid-19

Personer med ett BMI över 40 anses tillhöra en riskgrupp för covid-19. Vi har nu uppdaterat rekommendationerna på grund av covid-19 för dig som är patient på Överviktscentrum.

De här rekommendationerna gäller tills vidare. Skulle de ändras kommer vi att uppdatera informationen här på webbplatsen. 

Läkemedel

Fortsätt att ta dina läkemedel som vanligt om du inte får annat besked av din läkare. 

Om du får tecken på luftvägsinfektion eller förkylning 

Är du lindrigt sjuk så stanna hemma och undvik att sprida smitta. Är du svårt sjuk med feber och hosta eller andningssvårigheter, kontakta 1177 för råd.

Du som tillhör en riskgrupp

För dig som tillhör någon riskgrupp kommer de flesta besök hos oss på Överviktscentrum att ske via video- eller telefonkontakt. När det för behandlingens skull är nödvändigt att du kommer till mottagningen kan vi erbjuda dig sjukresa. Du åker då ensam som passagerare i bilen. 

Just nu får bara du som har en tid bokad för vård och behandling komma till oss. Endast om din vård inte kan klaras utan att annan är med får en närstående följa med dig. Detta för att så mycket som möjligt hindra smittspridning av covid-19. 

Riskgrupper för covid-19

70 år och äldre

De som har störst risk att bli svårt sjuka är personer som är 70 år och äldre, särskilt om de har en eller flera av nedan sjukdomar:

  • Diabetes 
  • Fetma med ett BMI över 40
  • Hjärt- kärlsjukdom
  • Högt blodtryck
  • Lungsjukdom (ej astma)

Yngre än 70 år

Personer som är yngre än 70 år kan också ha ökad risk att bli allvarligt sjuk om de har:

  • Någon eller några av de sjukdomar som nämns ovan.

Att enbart ha högt blodtryck som ligger bra med medicinering innebär troligen ingen ökad risk och samma sak gäller välreglerad diabetes utan komplikationer.

  • En sjukdom som innebär ökad risk för allvarlig sjukdom vid luftvägsinfektioner.

Det är också möjligt att personer med sjukdom eller medicinsk behandling som påverkar immunförsvaret kan ha ökad risk för att bli allvarligt sjuk. Det kan till exempel gälla personer som genomgår viss behandling för cancersjukdom.

Allmänt om riskgrupper

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att personer över 70 år och personer som tillhör någon riskgrupp för covid-19 ska begränsa kontakter med andra människor så långt det går under en tid framöver. 

Det innebär att undvika folksamlingar som till exempel kollektivtrafik, affärer eller offentliga lokaler.

Läs mer om vad som gäller för dig som tillhör en riskgrupp på Folkhälsomyndighetens webbplats: Information till riskgrupper om covid-19 - folkhalsomyndigheten.se 

Om du har frågor om din behandling hos oss

Har du frågor om din sjukdom eller din behandling hos oss är du välkommen att kontakta oss. Skicka ett meddelande via våra e-tjänster eller ring till oss. 

Publicerad 2020-09-23

Endast patienter - inga andra besökare

Folkhälsomyndigheten har angett att det fortfarande finns risk för spridning av det nya coronaviruset och sjukdomen covid-19.

Därför får bara du som har en tid bokad för vård och behandling komma till oss just nu. Endast om vården inte kan klaras mellan patient och vårdpersonal får en närstående vara med. 

Tack för din förståelse.